Autožeriavy a nákladná doprava
AXEL SK, s.r.o.
Tel.: 0905 610 670
Fax: 02 654 44 929
   
 AutožeriavyNákladná doprava

Naša spoločnosť bola založená v roku 1992 a začala podnikať na základe živnostenského listu. V roku 2006 sme zmenili právnu formu a založili firmu AXEL SK, s.r.o.. Spoločnosť má sídlo v Bratislave a podniká na území Slovenskej republiky. Prevažnou činnosťou našej firmy je prenájom autožeriavov, nákladná doprava a medzinárodná nákladná doprava.
35t Autožeriav Grove GMK 2035

© 2010 AXEL SK, s.r.o.